Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Akoestiek in België en de Belgische Akoestische Vereniging

De Belgische Akoestische Vereniging werd gesticht in 1966 met als doel de promotie en ondersteuning van wetenschap en de praktijk van de akoestiek door het bevorderen van de in dit vakgebied. Sindsdien zijn de activiteiten gegroeid en zijn er nu vergaderingen op regelmatige tijdstippen en dragen de leden bij tot heel wat internationale activiteiten.

De ledenlijst van de vereniging omvat personen die specifieke activiteiten hebben in het gebied van de akoestiek in België. De leden zijn o.a. ingenieurs, fysici, architecten, technici in academische instellingen, gouvernementele organisaties en adviesbureaus die een specifieke betrokkenheid hebben met geluid en geluidbeheersing. De vereniging heeft ook steunende leden.

Naast de eigen vergaderingen heeft de vereniging in de loop van haar bestaan een aantal internationale conferenties georganiseerd met als meest opvallende bij de start de organisatie van het 5de International Congress on Acoustics (ICA) aan de Universiteit te Luik in 1965. In die tijd betekende dat 450 papers en 1600 deelnemers! In 1973 was er de organisatie van het FASE Symposium eveneens te Luik. Er waren 32 papers en 135 deelnemers. Sindsdien zijn er ook een aantal succesvolle vergaderingen georganiseerd samen met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en de Société Française d'Acoustique (SFA).

Sinds 1973 richt de ABAV samen met de Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) en het Nederlands Akoestisch Genootschap NAG een Hogere Cursus Akoestiek in. Tot op heden (2004) werd deze reeds 30 maal georganiseerd voor in totaal ongeveer 1800 cursisten.

De Belgische Akoestische Vereniging is sinds 1979 lid van het International Institute for Noise Control Engineering (I-INCE). De Belgische Akoestische Vereniging was en is actief betrokken met het bestuur van deze vereniging en vooral door de actieve participatie van zijn leden aan de INTER-NOISE conferenties. De Belgische Akoestische Vereniging organiseerde samen met de KVIV de 22ste International Conference on Noise Control Engineering INTER.NOISE 93 ('People versus Noise') aan de K.U.Leuven in 1993. Deze conferentie omvatte 410 mededelingen en telde 900 deelnemers.

De Belgische Akoestische Vereniging was één van de stichtende leden van de Acoustical Association (EAA-EEIG) in 1993 en organiseerde in 1996 het eerste EAA FORUM ACUSTICUM in Antwerpen. Er werden 400 papers voorgesteld en er waren 700 deelnemers. In 2002 heeft de ABAV samen met de Société Française d'Acoustique de organisatie verzorgd van de 6de editie van Congrès Français d’Acoustique (CFA) in Rijsel.

Tot slot kunnen wij zeker stellen dat de akoestische beroepswereld in België een groot internationaal aanzien geniet, door de diverse onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteten van welbekende internationale bedrijven en adviesgroepen en door het werk van universitaire onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten.

Login

E-mail

Password


Language

Choose your language :