Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Members Members Members

News

In memoriam professor Walter Lauriks

posted on 23/09/2010 by Jimmy Clairbois

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van bestuurslid professor Walter Lauriks, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (Departement Natuurkunde, Afdeling Akoestiek en Thermische Fysica).

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurslid, een beminnelijk collega, een groot vriend. Ons medeleven gaat uit naar de naaste familie en vrienden getroffen door dit groot verlies. Een laatste afscheidsgroet wordt gegeven op dinsdag 28 september 2010 om 10 uur tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van het Heilig Hart te Boom.


Upcoming events

Login

E-mail

PasswordOnly for actual members :Photos


random ABAV photos