Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Members Members Members

News

42ste Hogere Cursus Akoestiek - Nieuw : attest aanvullende vorming

posted on 11/08/2015 by Clairbois Jimmy

Beste ABAV-lid,

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de tweeënveertigste maal ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net).

Nieuw in deze editie :
Deelnemers die behoefte hebben aan bijscholing kunnen afzonderlijke onderwerpen kiezen uit het totale cursusaanbod van de 42ste Hogere Cursus Akoestiek. Een attest van aanvullende vorming kan afgeleverd worden.
Meer informatie en inschrijvingen op www.ie-net.be/akoestiek42.


Upcoming events

Login

E-mail

PasswordOnly for actual members :Photos


random ABAV photos