Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Members Members Members

News

43ste Hogere Cursus Akoestiek

posted on 11/08/2016 by Clairbois Jimmy


Op 26 september 2016 gaat de Hogere Cursus Akoestiek (editie 43), ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net), opnieuw van start in het Ingenieurshuis te Antwerpen.

ABAV-leden genieten een speciaal tarief voor deelname aan deze cursus.

Informatie omtrent het programma en de inschrijvingsmodaliteiten is beschikbaar op www.ie-net.be/akoestiek43.


Upcoming events

Login

E-mail

PasswordOnly for actual members :Photos


random ABAV photos