Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Members Members Members

News

[Studiedag] net, 16 mei 2019, Ingenieurshuis Antwerpen

posted on 19/04/2019 by Clairbois Jimmy

Studiedag ie-net, 16 mei 2019, Ingenieurshuis Antwerpen
Beheersing van elektronisch versterkt geluid : Toepassing in de horeca, op festivals en concerten

Vlaanderen feest ! Het doet dit graag, het doet dit goed en het doet dit veel. Dikwijls gaat dit gepaard met muzikale activiteiten die de hoofdzaak van een event vormen, of een belangrijke bijzaak. Om het geluidsniveau van de versterkte muziek binnen de perken te houden zijn er verschillende normen en voorwaarden opgelegd via de VLAREM II regelgeving. Als organisator is het belangrijk om steeds de laatste tendensen op het vlak van geluidsbeheersing te volgen, dit zowel qua wetgeving als op technologisch vlak. Om u hierbij te ondersteunen organiseert de expertgroep akoestiek & trillingen van ingenieursvereniging ie-net op 16 mei een studiedag rond dit thema. Updates in de regelgeving en in verband met vergunningen, nieuwe technologieën voor geluidsmonitoring en -controle, voorbereiding en dialoog, … Alle actuele thema’s komen aan bod in verschillende boeiende uiteenzettingen. De presentaties richten zich zowel naar organisatoren van concerten, festivals, zomerbars, markten, … als naar eigenaars en exploitanten van zalen en horecagelegenheden.

Deze studiedag komt in aanmerking voor de verplichte jaarlijkse bijscholing van erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, opgelegd door de Vlaamse overheid, departement omgeving.

Programma en inschrijven : www.ie-net.be/geluidopevents


Upcoming events

Login

E-mail

PasswordOnly for actual members :Photos


random ABAV photos