Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Members Members Members

News

39ste Hogere Cursus Akoestiek

posted on 04/06/2012 by Clairbois Jimmy

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de negenendertigste maal ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net).

more details here.


Upcoming events

ABAV events

  • no events.

other events

Login

E-mail

PasswordOnly for actual members :Photos


random ABAV photos