Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Doelstellingen van ABAV

De Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) werd opgericht in 1966 en is een nationale vereniging zonder winstgevend doel. Zij verenigt diverse personen van universiteiten, onderzoekslaboratoria, overheidsinstellingen, studieburelen, industrie, ... die actief zijn in het domein van de akoestiek in de breedste zin, zoals fysische akoestiek, industriŰle lawaaibestrijding, bouwakoestiek, bescherming van het leefmilieu, electro-akoestiek, lawaaibescherming op de arbeidsplaats, ...

Deze vereniging groepeert telt op heden ongeveer 150 leden (effectieve,geassocieerde, student en honoraire) en 70 steunende leden.

De Belgische Akoestische Vereniging heeft als doel :

  • een permanente forum te bieden voor uitwisselingen tussen leden die in diverse akoestische disciplines werkzaam zijn;
  • het samen brengen en uitwisselen van informatie rond de thema's van de vereniging;
  • een platform te bieden voor discussie en uitwisseling voor alles wat betrekking heeft op de preventie en beperking van de geluidsoverlast, en voor alles wat kan bijdragen tot de totstandkoming van een aanvaardbare en kwaliteitsvolle akoestische omgeving;
  • bij te dragen tot de ontwikkeling en promotie van de akoestische wetenschap;
  • nauwe banden te leggen en te onderhouden met gelijkaardige nationale en internationale verenigingen.

Login

E-mail

Password


Language

Choose your language :